Utvecklingscentrum

LO och och LO-förbunden har gett Runö i uppdrag att vara deras utvecklingscentrum. Det innebär att Runö har ansvar för alla centrala tvärfackliga utbildningar inom LOs Kunskapssystem men också att Runö ska bedriva utvecklingsarbete på ett antal områden som berör lärande i fackliga organisationer och andra folkrörelser.

Utvecklingsarbetet ska i första hand genomföras med LO, LO-förbunden och andra organisationer inom arbetarrörelsen. I frågor rörande pedagogisk utveckling och kultur är ABF en självklar samarbetspartner.

Ramarna för utvecklingsuppdraget beslutas av LOs styrelse för varje kongressperiod och LOs Centrala Utbildningskommitté gör årliga preciseringar och prioriteringar i uppdraget.

Utvecklingsarbetet bedrivs dels i projektform både internt och i samverkan med LO eller något av förbunden och dels som ett kontinuerligt förändrings och förbättringsarbete i den reguljära folkbildningsverksamheten.

Vår organisation gör det möjligt för oss att med kort varsel möta upp behovet av utvecklingsinsatser i LO-förbunden och vi har ett brett kontaktnät med kunniga och erfarna personer både i och utanför arbetarrörelsen som vi gärna samarbetar med.

Vill du och din organisation ta fram en ny utbildning, förändra något i er studieverksamhet, veta mer om hur man söker finansiering från EU eller kanske validera era förtroendevaldas kunskaper är ni varmt välkomna att kontakta oss på Runö!