Konstutställningar hösten 2019

Vid ditt besök på Runö visar vi gärna upp vår fantastiska konstskatt. Här finns över 700 konstverk i form av skulpturer, målningar, väggboningar, mosaik och reliefer. De finns utspridda över hela vår anläggning och bara väntar på att bli betraktade av just dig.  Glöm inte att boka in en privat visning när du planerar ditt möte med oss.

Höstens gästande konstnärer är:

 

Disa Rytt

12 augusti– 20 september

Vernissage tisdag 20 augusti kl. 15.00

Disa Rytt, född 1984 och utexaminerad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm år 2012, mottagare av Baertlingstipendiet året därpå, undersöker måleriets själva verkningsmedel, dess mest grundläggande premisser. Hon undersöker hur måleriet parallellt med att betraktas som bild kan vara ett fysiskt objekt som samverkar med rum, ljus och perception. Det yttre rummet inkluderas i verken dels genom att de transparenta dukarna synliggör bakomliggande rumslighet, dels genom att måleriets öppna former relaterar till omgivande arkitektur snarare än att skapa ett slutet bildrum innanför dukens ram. Rytt strävar efter att konkret synliggöra måleriets material i egenskap av sig själva, för att sedan med precisa medel föra dem in mot det vändkors där de länkas samman i en komplex bildmässighet.

 

Magnus Alexandersson

23 september – 1 november

Vernissage tisdag 24 september kl. 15.00

Född 1973 i Tibro, bor och verkar i Stockholm. Magnus är utbildad på Statens kunstakademi i Oslo och på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Magnus arbetar med måleri och teckning. I målningarna undersöker Magnus olika former av rumslighet. Den visuella utgångspunkten hämtas från urbana landskap och platser. Målningarna balanserar mellan det abstrakta och det föreställande där den platta duken kontrasterar mot det föreställda rum som uppstår i verken.

 

Ricardo Donso

4 november – 13 december

Vernissage tisdag 5 november kl. 15.00

Född 1953 i Chile, bor och är verksam i Upplands Väsby. Ricardo är utbildad på Konstfackskolan i Chile samt på konsthögskolan i Bukarest. Han är kurator och utställningsansvarig på Edsvik konsthall. Ricardos målningar är färgstarka djupa landskapsbilder i olja från olika vandringar.