Vår ambition är att det ska vara lätt att möta konst och kultur. När Runö etablerades på 50-talet satsades mycket på arkitektur, kultur och konst som skulle berika besökarna, så är det fortfarande. Vi har ett kulturarv att förvalta och utveckla därför arbetar vi aktivt med aktuella konstutställningar i vårt café. Hos oss finns en av Sveriges större privata konstsamlingar med bl a. Sven X:et Erixon, Albin Amelin och Elis Eriksson representerade.

Runö är en Folkhögskola-och utvecklingscenter för arbetarrörelseknutna organisationer och företag. Runö ligger på en egen halvö, just där Åkersberga övergår i skärgård. Åkersberga ligger ca 3 mil nordost om Stockholm. Läs mer om oss: www.runo.se.

2014 startade vi upp ett konstprojekt, Runös Vintersalong. Intresset blev stort. För åttonde året i rad välkomnar vi nya ansökningar. Vårt syfte är att inspirera till konstnärliga uttryck och lyfta fram kulturen inom arbetarrörelsen.

Inför Runös Vintersalong 2021 vill vi få in en så bred representation av konstnärliga genrer som möjligt.

Antagna till vintersalongen 2021

Albin Axelsson, Runö folkhögskola

Ariana Lindberg, Runö folkhögskola

Carola Husberg, Handels

Jenni Axlund, Fastighets

Jimmy Lindgren, Runö folkhögskola

Karin Domeij, Runö folkhögskola

Maria Ewertz, Runö folkhögskola

Marie Löfqvist, Runö folkhögskola

Mikael Da Silva-Eriksson, Kommunal

Patrik Salmi, Runö folkhögskola

Saga Norqvist, SKPF

Saga-Maria Norqvist, Fastighets

Sara Pejlare, Kommunal

Tuva Borup, Runö folkhögskola

Ulija Aksenova, Runö folkhögskola

Åsa Gligberg, Runö folkhögskola

Juryn

Juryn består av personer anknutna till Runö som har olika erfarenhet och intresse av konstnärlig verksamhet.

Utställningsperiod

Utställningen pågår mellan 25 januari – 31 mars 2021.

Digital visning

På grund av den rådande pandemin så kommer vi inte att ha vernissage som tidigare år utan visa utställningen digitalt på hemsidan, mer information om detta kommer senare.

 

Villkor

Blir du antagen är medverkande vid vernissage måndag 25 januari 2021 ett krav, under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det.

Om du är bosatt utanför Stockholm finns möjlighet att övernatta kostnadsfritt på Runö i samband med vernissage.

Du ska skriva en presentation av dig och ditt skapande.

Du står själv för packning och transport av verket/verken till Runö samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut. Juryn hänger utställningen. Vid försäljning tar Runö ingen provision, vi förmedlar kontakt med köpare.

Konstverket/Konstverken ska vara levererade till Runö senast fredag 18 december.

Har du har frågor om Vintersalongen är du välkommen att kontakta Elisabet Schildt, tfn 08-555 380 00

Välkommen!