RUNÖS VINTERSALONG 2023

Vår ambition är att det ska vara lätt att möta konst och kultur. När Runö etablerades på 50-talet satsades mycket på arkitektur, kultur och konst som skulle berika besökarna, så är det fortfarande. Vi har ett kulturarv att förvalta och utveckla därför arbetar vi aktivt med aktuella konstutställningar i vårt café. Hos oss finns en av Sveriges större privata konstsamlingar med bl a. Sven X:et Erixon, Albin Amelin och Elis Eriksson representerade.

Runö är en Folkhögskola-och utvecklingscenter för arbetarrörelseknutna organisationer och företag. Runö ligger på en egen halvö, just där Åkersberga övergår i skärgård. Åkersberga ligger ca 3 mil nordost om Stockholm. Läs mer om oss: www.runo.se.

2014 startade vi upp ett konstprojekt, Runös Vintersalong. Intresset blev stort. För tionde året i rad välkomnar vi nya ansökningar. Vårt syfte är att inspirera till konstnärliga uttryck och lyfta fram kulturen inom arbetarrörelsen.

Inför Runös Vintersalong 2023 vill vi få in en så bred representation av konstnärliga genrer som möjligt.

 

VEM KAN DELTA

Vintersalongen är en jurybedömd utställning som står öppen för alla som är LO-medlemmar eller deltagare på Runös Folkhögskola kurser.

 

JURYN

Juryn består av personer anknutna till Runö som har olika erfarenhet och intresse av konstnärlig verksamhet.

 

UTSTÄLLNINGSPERIOD

Utställningen pågår mellan 16 januari – 24 februari 2023.

 

VERNISSAGE

måndag 16 januari kl. 18.30 i Runös Café.

 

ANSÖKAN/INFORMATION

Du får söka med max 3 bidrag och du söker inte med själva föremålen/verken utan med fotografier av dem. Fotografierna ska vara papperskopior i A4 format. Samtliga fotografier ska vara märkt på baksidan med namn, adress och namnet på ditt bidrag. Till fotografierna ska du bifoga en komplett ifylld anmälningsblankett med din namnteckning. Fotografierna returneras ej. Insänt bidrag och ansökan betyder att du ger Runö tillstånd att erbjuda press för fri publicering i samband med utställningen.

Du finner anmälningsblanketten här

Anmälan skickas till: Runö Folkhögskola-och Utvecklingscenter, Näsvägen 100, 184 44 Åkersberga. Märk kuvertet med: ”Runös Vintersalong”

Alternativt mailas in till elisabet.schildt@runo.se mailet med: ”Ansökan Vintersalongen”.

 

Ansökningsdatum är mellan 1 september – 4 november 2022.
Juryns utslag meddelas torsdag 10 november 2022 via e-post och på Runös hemsida.

 

VILLKOR

Blir du antagen är medverkande vid vernissage måndag 16 januari 2023 ett krav.

Om du är bosatt utanför Stockholm finns möjlighet att övernatta kostnadsfritt på Runö i samband med vernissage.

Du ska skriva en presentation av dig och ditt skapande.

Du står själv för packning och transport av verket/verken till Runö samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut. Juryn hänger utställningen. Vid försäljning tar Runö ingen provision, vi förmedlar kontakt med köpare.

Konstverket/Konstverken ska vara levererade till Runö senast onsdag 14 december 2022.

Har du har frågor om Vintersalongen är du välkommen att kontakta Elisabet Schildt, tfn 08-555 38 000

 

VÄLKOMMEN!