Möten över organisations-, generations- och nationsgränserna

Runö ska bidra till och skapa förutsättningar för ”gränslösa möten”. Med detta menar vi tillfällen då kunskap utvecklas och sprids i mötet mellan människor och organisationer som annars kanske verkar på skilda håll med en gemensam fråga eller kanske rentav utmanar varandra i formulerandet av lösningarna på framtidens samhällsutmaningar.

En del i detta arbete är att arrangera sådana möten på egen hand eller tillsammans med andra. Det kan handla om att anordna kurser, seminarier och konferenser i olika frågor eller om att delta i möten eller medverka med t.ex. en föreläsning hos någon annan organisation.
Det kan ibland också handla om att skapa förutsättningar för organisationer med mindre ekonomiska ramar att mötas för att utveckla sin verksamhet.

Vi arbetar med att utnyttja tillfällen i vardagen på Runö till ”gränslösa möten” i olika format.
Våra lunchföreläsningar är kanske det mest konkreta exemplet på detta. Med föreläsare bestående av alltifrån LO-ledningen till intressanta forskare och författare ser vi hur deltagare från olika kurser samlas och inspireras till frågor och diskussioner som ofta sträcker sig till långt efter kursdagens slut.
På samma sätt erbjuder våra kulturarrangemang både njutning och utmaningar tänkta att upplevas och diskuteras tillsammans.