Behov av utbildning?

Ansvarig uppdragsutbildningar inom arbetsmiljö

Prata med våra experter

Hör av dig direkt till mig så hjälper jag dig vidare.

 • Anita Erkus
 • 08-555 380 73
 • Maila mig
 • Ansvarig övriga uppdragsutbildningar

  Prata med våra experter

  Hör av dig direkt till mig så hjälper jag dig vidare.

 • Ann-Mari Schwartz
 • 08-555 382 68
 • Maila mig
 • Vad är en uppdragsutbildning?

  En uppdragsutbildning är en kurs som utförs av Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum på uppdrag av en beställare.

  Hur går det till?

  Beställaren utformar kursinnehåll och program i dialog med Runö. Tillsammans kommer vi överens om på vilket sätt Runö bäst bidrar som pedagogisk resurs, så att intentionen med utbildningen uppnås.

  Formen för detta kan variera beroende på om det handlar om enstaka utbildningar eller om återkommande utbildningar eller kanske rentav starten på ett större utbildningsprojekt som ska genomföras på olika platser.

  Runös medverkan handlar oftast om att leda utbildningen, men ibland också om att utveckla ett handledarlag eller om pedagogisk planering och uppföljning med beställarens egna handledare.

  Vi tillämpar vår pedagogiska idé som innebär ett dialogpedagogiskt arbetssätt som uppmuntrar deltagarstyrning och inflytande. Vi tror på en pedagogik för ett organiserande förhållningssätt och en aktionsinriktad kunskap som leder till handling.

  Expertmedverkan och färdiga kurspaket

  Våra pedagoger har gedigen erfarenhet och kompetens inom en mängd ämnesområden. Vi utför kvalificerade fackliga utbildningar inom LOs kunskapssystem sedan många år. Vi har bland annat vidareutbildat närmare 8000 skyddsombud de senaste sex åren på uppdrag av LO och Svenskt Näringsliv.

  Vi kan bidra med alltifrån sakkunskap i form av kortare föreläsningar eller seminarier till hela utbildningspaket.

  Exempel på ämnesområden:

  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Arbetsrätt
  • Arbetsmiljö
  • Ledarskap och organisation
  • Svåra samtal
  • Projektledning
  • Ideologi, politik
  • Kommunikation, retorik och opinionsbildning
  • Pedagogik, vuxnas lärande och inlärningsstilar

  Egen konferensgård

  Runö folkhögskola ligger några mil norr om Stockholm. Här finns också vår konferensanläggning, Runö Möten & Events, med 220 hotellrum, 30 mötesrum och en stor eventhall – allt på en egen halvö.

  Mer information, förfrågan och beställning

  Om du vill veta mer om uppdragsutbildning, diskutera din idé, få offert eller göra en beställning, kontakta: