Våra utbildningsområden

Personalutbildningar

Vår vision är att erbjuda samordning av Sveriges bästa personalutbildningar för LO, LOs förbund och A-kassor. Vi samordnar personalutbildningar i form av kortare eller längre kurser, seminarier, workshops osv. Vi kan även skräddarsy utbildningar utifrån specifika behov eller vara ett bollplank för dig och dina chefer.

Se kurstillfällen

Arbetsmiljöutbildningar

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum anordnar med en unik erfarenhet och kompetens vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Vi har lång erfarenhet av arbetsmiljöutbildning och de senaste sex åren har vi utbildat närmare 8 500 skyddsombud på uppdrag av Svenskt Näringsliv och LO.

Se kurstillfällen

Fackliga utbildningar

LO-förbunden genomför tvärfacklig utbildning på såväl lokal som regional och nationell/central nivå.

Runö har ansvaret för att genomföra samtliga centrala vidareutbildningar inom LOs Kunskapssystem även i de fall de görs som externatkurser runt om i landet.

Läs mer

Uppdragsutbildningar

En uppdragsutbildning är en kurs som utförs av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum på uppdrag av en beställare.

Tillsammans med er kommer vi överens om på vilket sätt vi bäst bidrar som pedagogisk resurs, så att intentionen med utbildningen uppnås.

Läs mer

Samverkanskurser

Låt oss hjälpa dig och din organisation att förverkliga era bildningsprojekt!

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum genomför årligen ett stort antal specialanpassade kurser framförallt tillsammans med LO-förbunden.

Läs mer