Så här anmäler du dig till en utbildning

Det är din arbetsgivare som anmäler dig och betalar utbildningsavgiften. I avgiften ingår material. Är det en internatutbildning ingår även kost och logi samt busstransport.

Anmälan görs senast sex veckor före utbildningsstart på vår webbplats www.runo.se/personalutbildningar.

Arbetsgivaren får en bekräftelse per e-post så snart vi fått in anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas (se nedan). Cirka fyra veckor före utbildningsstart får du en kallelse per e-post. Där framgår vilka tider som gäller och vilken lokal ni ska vara i.

Om du måste avboka eller avbryta utbildningen

Avbokning av deltagare görs via e-post till personalutbildningar@runo.se. Följande avbokningsvillkor gäller oavsett orsak:

  • Vid avbokning senast 4 veckor före utbildningsstart betalar vi tillbaka eventuell inbetald avgift.
  • Vid avbokning 2–4 veckor före utbildningsstart måste ni betala 50 procent av avgiften.
  • Vid avbokning 0–2 veckor före utbildningsstart måste ni betala hela 100 procent av avgiften.

Du kan alltid överlåta en plats till en kollega helt kostnadsfritt. Glöm i så fall inte att snarast meddela oss nya deltagaruppgifter.

Om du måste avbryta en utbildning efter att den har startat måste ni ändå betala hela avgiften.

Om utbildningen måste ställas in

Runö har rätt att ställa in en utbildning:

  • om en utbildare fått allvarliga förhinder så sent att ingen likvärdig ersättare kunnat engageras
  • om antalet anmälda deltagare är lägre än tio personer.

Betalningsvillkor

Avgiften beror på antalet anmälda deltagare och fastställs senast 30 dagar före utbildningsstart utifrån ett fastslaget avgiftsintervall.

Vi skickar ut fakturan efter avslutad utbildning och betalningsvillkoren är 30 dagar netto. Alla priser som anges är inklusive moms.

I övrigt gäller allmänna betalningsvillkor.

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna delta i utbildningen/mötet/konferensen behandlas dina personuppgifter för administration och genomförande av det du anmält dig till. Administration sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi är måna om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.