Beställning av webbaserad datautbildning (från Aktiv) för LO- förbunden

Syfte

Med Aktivs utbildning via Webben eller DVD lär du dig allt från grunder till avancerad användning, när du själv har tid och lust, på jobbet eller hemma. Du slipper åka iväg på kurs eller läsa krångliga manualer. Kvalificerad Certifiering i Microsoft Office ingår till samtliga användare.

Runö personalutbildningar kan via administratörsprogram hjälpa till att ta fram information om hur datautbildningen används och certifieringar görs. På så sätt höjer ni organisationens datakompetens.

 

Uppge namn och e-postadress till de personer som ska få en licens för att genomföra datautbildningen.

Kostnad 39kr/person och månad exkl. moms.

Vi behöver en faktureringsadress och en kontaktperson på ditt förbund då administrationen sköts av oss på Runö.

Det finns också möjlighet att beställa utbildningen som DVD-paket.

Kostnad per paket är 13 995 kr exkl. moms.

Vill du läsa mer om utbildningspaketen kan du ladda ner avtalen här.

OBS! Beställningar av licenser och paket görs till Runö.

Avtal Webbutbildning (PDF)

Avtal DVD-paket (PDF)