Vi söker allmänfacklig lärare

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum är en nyskapande utvecklings- och utbildningsresurs för LO och LOs medlemsförbund i byggandet av ett bättre samhälle och arbetsliv. Runö ska ge människor möjlighet att växa själsligt, kulturellt och intellektuellt. Runö ska ge utrymme för nyfikenhet och fri debatt. Runö ska vara en nationell arena och pedagogisk resurs för arbetarrörelsen och närstående organisationer. Runö ska vara välkomnande mötesplats för kurs- och konferensverksamhet.

 

En av våra lärare har gått vidare till nya utmaningar!                

Vi söker därför allmänfacklig lärare

Runö utvecklar och genomför utbildningar inom bland annat LOs kunskapssystem. Runö har därtill ett särskilt uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom facklig utbildning och anknytande områden.

Utbildningarna inom LOs Kunskapssystem ska ge de förtroendevalda trygghet i sin roll och ökade kunskaper om hur de kan driva fackliga frågor med stöd av lag och avtal.

I Kunskapssystemet finns bland annat utbildningar om ideologi, i arbetsrätt och förhandling, information och opinion, liksom om ledarskap och organisation.

Runö genomför ett stort antal arbetsmiljöutbildningar och är en av de större utbildningsanordnaren. Utöver det genomför vi även samverkanskurser med flertalet fackförbund och närliggande organisationer.

Vi söker dig som har goda kunskaper och erfarenheter från fackligt och politiskt arbete och kunskaper om den svenska modellen. Utöver det behöver vi fylla på med kompetens och erfarenhet inom följande områden:

  • arbetsrätt och förhandling,
  • ideologi och samhällskunskap,
  • samhällsekonomi och välfärd,
  • pedagogik-, handledar- och projektledarutbildning.

Arbetet förutsätter god erfarenhet av att vara handledare/kursledare i facklig utbildning och folkbildning samt ett intresse för folkbildningspedagogik. Folkhögskolelärarutbildning är ett självklart plus. I arbetet ingår att delta i utvecklingsprojekt. Det är därför bra om du har vana av att arbeta i projektform.

Du bör vara väl orienterad och förankrad i fackföreningsrörelsen och särskilt meriterande är utvecklade kontaktnät och vana av fackligt arbete på central nivå.

Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar och vill arbeta för Runös verksamhetsidé. Du hittar vårt måldokument här.

Runö eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

Tjänsten som är en tillsvidareanställning på 100 % (med sex månaders provtjänstgöring) ska tillsättas snarast. Rekryteringen kan komma starta innan sista ansökningsdagen.

 

Har du frågor?

Frågor om tjänsten besvaras av utbildning- och utvecklingschef Kristina Thorén 08-555 82 67 eller kurssamordnare Anita Erkus, 08-555 380 73.

Facklig representant för Förbundet folkhögskollärarna är Helené Zallin, 08-555 382 70.

 

Välkommen med ansökan

Sänd in din ansökan i form av ett personligt brev och meritförteckning senast den 29 mars 2018 till kristina.thoren@runo.se Ange ”Allmänfacklig lärare vt18” på ärenderaden.

 

 

Ideella Föreningen LO:s folkhögskola Runö är huvudman för Runö folkhögskola, Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum och konferensanläggningen Runö Möten & Events. Föreningen har sitt säte på en egen halvö utanför Åkersberga, vi har funnits här sedan 1952. Vi är idag totalt ca 80 anställda.