Svenska Möten

Boka

Runö Möten & Events är medlem i Svenska Möten, en medlemsorganisation som tror på mötets kraft, precis som vi. Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Svenska Möten

Utvald anläggning

Att Runö Möten & Events är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens kvalitetssystem. Vi är helt enkelt proffs på att guida dig till bättre möten!

Runö Möten & Events äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi miljömärkta och medlemmar i Visita. Läs mer på www.svenskamoten.se

Mer om Svenska Möten

Svenska Möten

Mötescertifiering

Att vara mötescertifierad av Svenska Möten innebär att medarbetare på vår anläggning har genomgått en omfattande utbildning med syfte att fungera som rådgivare genom hela boknings- och planeringsprocessen av möten och konferenser. Genom att certifiera våra medarbetare säkerställer vi att vi har den kunskap som krävs för att vi på bästa sätt ska guida dig som kund till bättre och mer effektfulla möten som uppfyller dina syften och mål.

Svenska Mötens klassificering

Svenska Möten

Säkerhetsklassificering

Detta sigill bekräftar att denna mötesanläggning under det senaste året har genomfört samtliga moment i Svenska Mötens säkerhetscertifiering.

För att du ska känna dig trygg när du bokar ett möte har Svenska Möten en säkerhetscertifiering. Svenska Mötens utvalda anläggningar som uppfyller samtliga säkerhetskrav får använda detta sigill.

Vi är utvalda av Svenska Möten och uppfyller deras högt satta krav för säkerhet och får därför använda detta säkerhetssigill.

Trygga möten

Säkerhetsdiplom

För att tilldelas Svenska Mötens säkerhetsdiplom har vi bekräftat att Runö Möten & Events genomför årliga utbildningar för minst 50 % av personalen.

Vartannat år får dessutom minst en person i chefsställning ytterligare utbildning i krisstöd och krishantering.

Säkerhetsutbildningar
  • Första hjälpen, L-ABC och HLR-utbildning
  • Årlig brandutbildning, samt anläggningsanpassad utrymning
  • Årlig anläggningsanpassad utrymning, behovs- och arbetsmiljöanpassad för hotell- & konferens
Runö Möten & Events tillämpar
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete/SAM
  • Systematiskt Brandskyddsarbete/SBA
  • Anläggningen har angiven utrustning för Första Hjälpen, Brand och Utrymning

Hjälp hela vägen

Varje enskilt möte kräver rätt inramning och förutsättningar för att bli ett lyckat möte. Våra projektledare står redo för att inspirera och vägleda. Genom sin långa erfarenhet hittar de lösningar på alla utmaningar och strävar efter att nästa konferens blir den bästa någonsin. Söker du något som våra kollegor på Svenska Möten bättre kan ge dig, ser vi till att de tar kontakt med dig.

Svenska Möten

Mötespartner

Svenska Möten välkomnar dig som mötespartner och hjälper till med mötesbokning, projektledning, deltagarhantering, mötespolicys, teambyggande aktiviteter och transport – och allt däremellan! Med 35 års samlad kunskap och erfarenhet ser de till att dina möten blir ett värdefullt verktyg för att nå ditt företags mål och visioner.

Svenska Möten som mötespartner