CSR

Vi vill påverka världen omkring oss. Därför är det viktigt för oss på Runö Möten & Events att ta ansvar. Vi vill ta ett socialt ansvar för våra gäster och medarbetare. Och ett miljömässigt ansvar som bidrar till en grönare och mer hållbar framtid.

Utgångspunkten är våra demokratiska värderingar. Ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete är med oss i allt vi gör. Runö Möten & Events medarbetare är EKO-, KRAV- och Fairtradeutbildade.

CSR

Socialt ansvarstagande

Vi vill se människor utvecklas och göra framsteg. Vi vill också se positiva förändringar i samhället. Genom möten, utbildningar och värdskap ger vi förutsättningar för bestående förändringar – på individnivå och samhällsnivå. Alla som gästar och arbetar på Runö Möten & Events ska bemötas med omtanke, respekt och vänlighet.

Arbetet i besöksnäringen
Vi samarbetar med branschskolor för att stärka och utveckla branschen.


Vi bidrar till att fler kommer ut på arbetsmarknaden genom att ta emot personer som arbetstränar och erbjuda praktik för nyanlända.


Vi engagerar oss i besöksnäringen genom Roslagens destinationsråd men också i branschrelaterade organisationer.

Socialt engagemang

Ensam julgran söker

Vi engagerar oss i hjärtliga projekt som exempelvis Ensam julgran söker. Ett projekt där vi samlar in julklappar som sedan delas ut till behövande i kommunen i samarbete med flera olika hjälporganisationer.

Hjälp oss att hjälpa

Socialt

Schysta villkor

Vi följer Visitas schysta villkor och är kollektivavtalsanslutna. Inköp görs hos kollektivavtals anslutna leverantörer vilket gör att vi bidrar till goda arbetsvillkor även utanför vår egen organisation. Vi har arbetat fram en policy som ger stöd för en inkluderande, jämställd och jämlik arbetsplats för alla.

Mer om Visita