Näsuddens naturreservat

Upplev skärgårdsnaturen hos oss! Vi förfogar över 40 hektar fantastisk natur, allt beläget på en halvö i Roslagens skärgård. Här finns Näsuddens naturreservat med historiska objekt såsom vikingalämningar och ett gravröse från järnåldern. Dessutom vackra ängar, bergsknallar och direktkontakt med skärgårdshavet.

Näsuddens naturreservat

Strandängar, urgamla ekar, raviner och vackra blommor

Naturreservatet instiftades 2009 och består av två delar, Kristenholmen i norr och Gästholmen i söder. Ursprungligen var det två separata öar, men idag kan man nå Gästholmen via ett låglänt parti med strandäng.

Halvön är kuperad och omväxlande med en mängd olika naturtyper och småmiljöer. Naturen består av strandängar, hällmarkstallskog, lundartad blandlövskog och öppnare partier från tidigare åker- och slåtterbruk. Urgamla ekar, martallar, stup, raviner, hasselbuketter, vårblommor och sång av näktergal bjuds den som kommer hit. Stora delar av reservatet är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området är drygt 20 hektar stort och betas tidvis av får, deras lamm och kor av rasen Highland cattle.

Natur

Historia

Det här är en plats som har förändrats under flera tidsepoker. Här passerade Långhundraleden – vikingarnas väg mot gamla Uppsala – och i marken har man hittat skärvor av porslin och gamla leksaker. På udden finns också ett gravröse från järnåldern och rester av gruvbrytning. Dessutom finns spår av en backstuga och dess trädgård med äppelträd och en gammal vattenkälla.

Natur

Konsten på udden

Två konstinstallationer har satts upp av Runö. ”Palme stenar”, av Anders Örnberg, är ett minnesmärke över de som utsatts för människans grymheter genom historien. En plats för kontemplation och en påminnelse om vikten av att motverka nya folkmord och annat förtryck. ”Ut trälar”, av Berge Örn, illustrerar det som sker när tekniska nymodigheter – här en plog – möter och ersätter gamla arbetsuppgifter – här de med hacka. Båda konstverken är lika aktuella idag som när de sattes upp.

Mer om konsten

Näsuddens naturreservat

Välkommen till Österåker

Kom och njut av en fantastisk utsikt över Trälhavet, klippor att bada från, rundhällar och annat från den tiden då isen rörde sig över området, farliga stup, jätteekar och utmärkta platser för den som vill måla naturen. Fler tips till utflykter hittar du på Österåkers kommuns hemsida.

Upplev mer i Österåker

Visit Roslagen

Nyfiken på Roslagen?

Utforska vår vackra skärgårdskommun. Visit Roslagen har samlat många tips på smultronställen runt om hela Roslagen, alla värda ett besök. Klicka dig vidare här.

Visit Roslagen tipsar