Miljö & Hållbarhet

Miljöarbete för en grönare framtid

Runö Möten & Events arbetar vi aktivt med miljöfrågor. Det handlar om allt från inköp och avfallshantering till användning av förnybar el från vår egen solcellsanläggning. Personalen utbildas av Svanen, restaurangen är KRAV-certifierad och måltiderna tillagas i så stor utsträckning som möjligt av närproducerade och ekologiska råvaror.

Miljöarbetet

Svanenmärkningen – grunden i vårt miljöarbete

Att vara Svanenmärkt innebär att vi tagit beslut om att göra medvetet hållbara val för en bättre framtid med stöd av ett etablerat kontrollorgan. Vi håller ner förbrukningen av energi, vatten och kemikalier, och våra inköp görs alltid med hållbarhetsfrågan i fokus. Vi källsorterar och arbetar aktivt för så lite avfall som möjligt. Vi följer upp resultatet löpande och för att möta Svanens krav på förbättringar kan vi aldrig stå stilla i vårt miljöarbete.

Vad innebär Svanenmärkningen?

Miljö

Målen med miljöarbetet

Vi verkar för en långsiktigt hållbar miljö i kombination med en låg energianvändning samtidigt som vår verksamhet skall hålla en hög kvalitet under kostnadseffektiva former. Miljö- och energiarbetet är en naturlig del av vårt arbetssätt och alla val vi gör.

Runö Möten & Events hållbarhetsmål

Miljöarbetet

Solceller & energi

Vi har låtit bygga en markplacerad solcellsanläggning med 414 paneler och en total yta på 680 kvm. Den är en av Stockholms läns största solcellsanläggningar, har 100 kW effekt och ger 100 000 kWh förnybar el per år. Det motsvarar årsförbrukningen för fem villor.

Mer om energi

Miljö

Vår vision för hållbar verksamhet

Vi tar ansvar för medvetet hållbara val i vårt dagliga och långsiktiga arbete. Som gäst och anställd hos oss är du en del i att göra världen lite bättre. Tillsammans skapar vi upplevelser som gör stora avtryck men med minsta möjliga påverkan för en hållbar framtid.

Vårt dagliga miljöarbete

MILJÖ

Globala mål

Vi verkar för en långsiktigt hållbar miljö i kombination med en låg energianvändning samtidigt som vår verksamhet skall hålla en hög kvalitet under kostnadseffektiva former. Miljö- och energiarbetet är en naturlig del av vårt arbetssätt och alla val vi gör.

Våra prioriterade mål

Miljö

CSR

Runö Möten & Events vill påverka omvärlden. Vi vill ta ett socialt ansvar för våra gäster och medarbetare. Och ett miljömässigt ansvar som bidrar till en grönare och mer hållbar framtid.

Corporate social responsibility