Certifikat för Grönt Teknikval

7 februari 2023

Miljö, Nyheter

Stolta mottagare av Bioterias Grönt Teknikvalscertifikat

Som en del i vårt miljöarbete har vi valt att biokonvertera. Vi har ersatt traditionell teknik med miljövänlig och hållbar bioteknik. Nu har vårt smarta miljöval lett till diplom och certifikat. Läs mer om vad vi har gjort och vad det har haft för effekter – förutom det trevliga i att uppmärksammas med ett fint diplom.

Nyheter

Tack för hjälpen Bioteria och bästa bakterien Bacillus!

Precis som alla andra verksamheter i vår bransch är fett en restprodukt som vi måste hantera. Det har varit en tidskrävande och ofta illaluktande process som dessutom krävt miljöbelastande transporter varje månad.

I och med vår biokonvertering ser det idag helt annorlunda ut. Vi spar på både miljö och ekonomi tack vare minskat underhållsarbete, färre tömningar av fettavskiljaren, färre transporter av restprodukt och därigenom minskad klimatpåverkan.

Så här står det på vårt fina diplom:

”Runö Möten & Events har genomfört medvetna teknikval i sitt fastighetsbestånd, sänkt sin energiförbrukning och sitt CO2-avtryck och därmed bidragit till en hållbar statsutveckling”

Nyheter

Så vad är det vi har gjort?

Vi har inte nöjt oss med enbart det vi måste göra. Vi har tagit det hela ett steg längre och det är här Bioteria och våra minsta kollegor Bacillus kommer in i bilden.

Bacillus är små auroba bakterier som älskar fett. Bacillusgänget bor i vår fettavskiljare och där producerar de enzymer som bryter ner fettet. Bacillus är en aurob bakterie vilket betyder att den behöver syre.

Bacillus överlever och trivs i vår fettavskiljare där vi med hjälp av Bioterias system skapat en optimal och syrerik miljö för mikroorganismernas jobb med nedbrytning. Restprodukten, fettkakakan, minskar, kostsamt underhåll minskar och den miljöbelastande hanteringen minskar.

Win win! Tack Bacillus!

Kökets fettavskiljare – ett miljömässigt måste
I varje restaurangkök behövs en fettavskiljare, annars skulle fettet ställa till stora problem i avloppet. Vårt val att ta hjälp av fettätande bakterier känns helt i linje med vårt övriga miljöarbete.

Restaurangen på Runö Möten & Events serverar nämligen drygt 20 000 måltider varje månad och det innebär att varje val vi gör gällande inköp, avfall och annat som hör till kökets och restaurangens verksamhet, gör skillnad. Ett smart miljöval har helt enkelt stor effekt.

Tack vare Bioteria och våra hungriga små mikroorganismer så har vi hittat en hållbar lösning för att ta hand om vårt fettavfall.

Biologisk rening

Hungriga och fettätande mikroorganismer

Så här funkar det:

När Bacillusgänget flyttar in i fettavskiljaren påbörjas jobbet med att bryta ner fett. Genom bottenventilen i fettavskiljaren tillförs syre som hjälper Bacillus i nedbrytningsprocessen. Syret bidrar både till själva nedbrytningsprocessen och till att röra om i fettet så att bakterierna kommer åt fettet bättre.

Kvar blir ett organiskt avfall som saknar den obehagliga odör som annars kan läcka från fettavskiljaren, i synnerhet i samband med tömning. De illaluktande bakterierna dör när syre tillförs och Bacillus kan fortsätta jobba och bryta ner fettet i ofarliga och oskadliga beståndsdelar innan lukt uppstår.

Den biologiska reningen minskar dessutom mängden fett vilket förutom minskat behov av tömningar också leder till minskade problem orsakade av fettet, som till exempel igentäppning av rör.

Biologisk rening

Vill din verksamhet också biokonvertera?

Om du driver en restaurang och letar efter ett hållbart sätt att sköta dina måsten så kan vi varmt rekommendera biokonvertering. Gör som vi och dra ner på kostnader förknippade med skötsel och transporter och bidra samtidigt till en mer hållbar utveckling i branschen och i samhället i stort.

mer om lösningen