Ett viktigt hållbarhetsinitiativ

24 april 2023

Miljö, Nyheter

Stolta och nominerade till Svenska Mötespriset ”Årets Hållbarhetsinitiativ”

Yes! Med den här nomineringen hoppas vi kunna inspirera andra restaurangägare, som precis som vi vill dra ner på antalet transporter och minskat underhåll i restaurangen.

Miljö

Fördelarna med att bakterien Bacillus bor i tankarna

Precis som alla andra verksamheter i vår bransch är fett en restprodukt som vi måste hantera. Det har varit en tidskrävande och ofta illaluktande process som dessutom krävt miljöbelastande transporter varje månad.

I och med vår biokonvertering ser det idag helt annorlunda ut. Vi spar på både miljö och ekonomi tack vare minskat underhållsarbete, färre tömningar av fettavskiljaren, färre transporter av restprodukt och därigenom minskad klimatpåverkan.

Miljö

Så, vad har vi gjort?

I samarbete med Bioteria och våra minsta kollegor Bacillus har vi biokonverterat.

Bacillus är små auroba bakterier som älskar fett. Bacillusgänget bor i vår fettavskiljare och där producerar de enzymer som bryter ner fettet.

Bacillus överlever och trivs i vår fettavskiljare där vi med hjälp av Bioterias system skapat en optimal och syrerik miljö för mikroorganismernas jobb med nedbrytning. Restprodukten, fettkakakan, minskar, kostsamt underhåll minskar och den miljöbelastande hanteringen minskar.

Win win! Tack Bacillus!

Nyheter

Vikten av att ständigt utvecklas

Mats som driver arbetet med våra fastigheter söker ständigt lösningar på mer hållbara, lönsamma och effektiva sätt att förbättra vårt arbete. Att hans besök på mässan där han träffade Bioteria skulle leda till en så stor miljövinst känns förstås riktigt bra i hjärtat.

Kökets fettavskiljare – ett miljömässigt måste
I varje restaurangkök behövs en fettavskiljare, annars skulle fettet ställa till stora problem i avloppet. Vårt val att ta hjälp av fettätande bakterier känns helt i linje med vårt övriga miljöarbete.

Restaurangen på Runö Möten & Events serverar nämligen drygt 20 000 måltider varje månad och det innebär att varje val vi gör gällande inköp, avfall och annat som hör till kökets och restaurangens verksamhet, gör skillnad. Ett smart miljöval har helt enkelt stor effekt.

Tack vare Bioteria och våra hungriga små mikroorganismer så har vi hittat en hållbar lösning för att ta hand om vårt fettavfall.

Nyheter

Hungriga och fettätande mikroorganismer

Så här funkar det:

När Bacillusgänget flyttar in i fettavskiljaren påbörjas jobbet med att bryta ner fett. Genom bottenventilen i fettavskiljaren tillförs syre som hjälper Bacillus i nedbrytningsprocessen. Syret bidrar både till själva nedbrytningsprocessen och till att röra om i fettet så att bakterierna kommer åt fettet bättre.

Kvar blir ett organiskt avfall som saknar den obehagliga odör som annars kan läcka från fettavskiljaren, i synnerhet i samband med tömning. De illaluktande bakterierna dör när syre tillförs och Bacillus kan fortsätta jobba och bryta ner fettet i ofarliga och oskadliga beståndsdelar innan lukt uppstår.

Den biologiska reningen minskar dessutom mängden fett vilket förutom minskat behov av tömningar också leder till minskade problem orsakade av fettet, som till exempel igentäppning av rör.

Biologisk rening

Stolta mottagare av Bioterias Grönt Teknikvalscertifikat

Vi har ersatt traditionell teknik med miljövänlig och hållbar bioteknik. Ett smart miljöval som lett till ett certifikat och ett diplom med de fina orden: ”Runö Möten & Events har genomfört medvetna teknikval i sitt fastighetsbestånd, sänkt sin energiförbrukning och sitt CO2-avtryck och därmed bidragit till en hållbar statsutveckling.

Biologisk rening

Vill din verksamhet också biokonvertera?

Driver du en restaurang och letar efter ett hållbart sätt att sköta dina måsten så kan vi varmt rekommendera biokonvertering. Gör som vi och dra ner på kostnader förknippade med skötsel och transporter och bidra samtidigt till en mer hållbar utveckling i branschen och i samhället i stort.

mer om lösningen