Ett dagligt miljöarbete

Så, vad gör vi på riktigt?

På den här sidan hittar du flera exempel på hur vi trattat ner de globala målen och våra egna mål till konkreta aktiviteter.
Vi tror att stort som smått tillsammans skapar förändring.

Vi tar ansvar för medvetet hållbara val i vårt dagliga och långsiktiga arbete. Som gäst och anställd hos oss är du en del i att göra världen lite bättre. Tillsammans skapar vi upplevelser som gör stora avtryck men med minsta möjliga påverkan för en hållbar framtid.
Hotelldirektör
Hotelldirektör

Camilla Bäckström

Hotelldirektör

Mer om våra prioriterade globala mål
Avfall & Leverantörer
Vi väljer leverantörer efter deras miljöengagemang. T.ex. är våra entrémattor tillverkade av gamla fisknät och kvalitén medför färre byten och färre transporter.


Vi källsorterar restavfall och återbrukar själva eller skänker till andra så långt det är möjligt.


Vi arbetar aktivt för minskad mängd matavfall. Det matavfall som blir, mals ner och töms regelbundet. Därefter transporteras det till en anläggning där det blir till biogas och eventuellt biogödsel.

Förbrukning & Skötsel

Ogräsbekämpning sker manuellt alt. med biologiskt nedbrytbara produkter.

Vi är Kranmärkta, inget vatten transporteras till oss utan tappas och filtreras på plats.

Snålspolande kranar och toaletter.

Vi använder torra städmetoder, minimalt med kem och naturligtvis är alla engångsartiklar borttagna. Bor du flera nätter städar vi inte rummet under vistelsen.

OM OSS

KRAV

Att restaurangen är certifierad enligt KRAV betyder bland annat att vi satsar extra mycket på bra vegetarisk kost. Att vi avstår från GMO och rödlistade råvaror. Dessutom handlar vi ekologiskt och lokalt när det är möjligt och försöker minimera matsvinnet så gott det går.

Mer om KRAV

restaurang

Kaffet i restaurang & café

Vi serverar kaffe från certifierade kaffeodlare, som garanterar att man tar hänsyn till människa och miljö. Rosteriet är miljöcertifierat och förpackningarna består av minst 70 % växtbaserat material. Dessutom klimatkompenserar man för den påverkan som fortfarande kvarstår.

Fler nyheter

Nyheter

Biolgisk rening

I vår fettavskiljare bor bakterier som gör ett fantastiskt arbete med att bryta ner fettet kontinuerligt. Mindre fett betyder att tankarna bara behöver tömmas ett fåtal gånger per år och transporterna hit blir många färre.

Om reningen i fettavskiljaren

nyheter

Vattenkraft & Solceller

Vi skapar en klimatsmart konferensanläggning med hjälp av insatser som solceller, bergvärme, energisparande belysning och snålspolande WC-stolar och duschar.

Om solceller och energi

Om oss

Våra certifieringar

För kvalitetsuppföljning och trygghet i hållbarhetsarbetet har vi certifierat oss på tre olika sätt: Svanenmärkning, KRAV-certifierad restaurang och IACC Green star.

Om våra certifieringar

nyheter

Biodisel minskar utsläppen

Ett led i arbetet med att minska klimatbelastningen vad gäller energi är bytet till RME-biodiesel.

Om minskade utsläpp av koldioxid