EN PRESENTATION AV RUNÖ

Runö har tre verksamheter: Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum, Runö Möten & Events och Runö folkhögskola. Tre delar med olika profil men med gemensamma grundvärderingar.

Föreningen LOs Folkhögskola Runö har varit huvudman för Runös verksamheter sedan 1995. Allt vilar på en stabil grund som utgår från grundläggande fackliga idéer och värderingar.

Vi vänder oss till flera målgrupper

Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum tar emot enstaka personer och hela grupper som utbildas för fackliga förtroendeuppdrag. Vi vänder oss främst till LO-förbunden och övrig arbetarrörelse, både på nationell nivå och i Stockholmsregionen.

Till Runö Möten & Events i Åkersberga är alla företag och organisationer välkomna. Vi arrangerar möten, konferenser och events till allt från en handfull personer till flera hundra. Här inspireras gästerna av den vackra skärgårdsmiljön och bor i vår mysiga hotellby. Konferensanläggningen är en av de största i Stockholm och en resurs som även används av Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum.

I centrala Stockholm ligger Runö folkhögskola. Vi erbjuder längre folkhögskolekurser till arbetslösa och människor med kort formell utbildning. Hit välkomnar vi också människor som behöver introduktion i det svenska arbetslivet. Bland kursämnena finns Vård & omsorg, Svenska som andraspråk samt Grafisk form & kommunikation.