Solenergi & smart drift

6 september 2022

Miljö, Nyheter

Redan 2013 driftsattes vår stora solcellsanläggning. Den var då en av Stockholms största markplacerade anläggningar och än i dag levererar den mer än 100 000 kWh förnybar el per år.

Vi använder oss dessutom av bergvärme och nya värmepumpar som kraftigt sänker vår förbrukning. Det är med satsningar som dessa, vi bygger en klimatsmart hotell- och konferensanläggning som bidrar till en grönare och mer hållbar framtid.

414  solcellspaneler

 

På ängen intill aktivitetsfältet hittar du ett av våra hållbaraste projekt. En markplacerad solcellsanläggning med 414 paneler och en total yta på 680 kvm.

Leverantör av hela anläggningen är Nordic Solar Sweden AB som lämnar 25 års effektgaranti.

Solpanelerna är markplacerade och står på en gräsyta med jordankare.

Inomhus består anläggningen av ett antal likriktare och elmätare.

Läs om invigningen på MyNewsdesks hemsida.

 

Fakta Runös solcellspark
  • 414 solpaneler på en markyta om ca 2 000 kvm
  • Drygt 100 000 kWh produceras varje år
  • Solpaneler med 25 års effektgaranti

Energi

Energiförbrukning

Vi optimerar energin med behovsanpassad tidsstyrning för värme & ventilation. Behövs extra värme vintertid använder vi oss av 100 % förnybar energi i form av rapsolja, RME diesel.

Värme och varmvatten produceras framförallt av egna värmepumpar och bergvärmehålen ger naturkyla till våra lokaler. Till och med våra kylar och frysar får sin kyla från de 7,5 km långa borrhål som bergvärmehål vi borrat på kullen, en väldigt klimatsmart lokal produktion. Att vi dessutom byter ut belysningsarmaturer till LED-lampor gör förstås också skillnad.

”Fun facts”

7,5 kilometer borrade bergvärmehål gömmer sig i vår kulle.

Bytet av belysningen i restaurangen gör att vi sparar 13450 kWh/år.

Elen från solcellerna skulle räcka till att värma upp fem normalstora villor varje år.

Biodieseln kommer från raps från Europas åkrar.

Bytet från ”fuldiesel” till RME-diesel gör att vi sparar 150 ton CO² per år. Det motsvarar 38 flygresor till Thailand t o r eller 80 000 mil körda med en dieselbil.”

Så här hushåller vi med resurserna
  • 100 % förnybar energi till uppvärmning
  • Bergvärmen ger varmvatten och bekväm inomhustemperatur
  • Berget ger kyla till lokaler, kylar och frysar i restaurangen
  • LED-lampor i beslysningsarmaturerna
  • Vi ventilerar bara när det behövs
  • Vi värmer inte upp tomma hus
Vill du veta mer? Slå mig en signal på 08-555 380 00.
Fastighetschef

Mats Andersson

Fastighetschef

Om invigningen på Svanens hemsida