Vattenkraft

24 augusti 2022

Miljö, Nyheter

Vår elleverantör köper enbart in ursprungsmärkt vattenkraft vilket innebär 0 gram i CO2-utsläpp. Perfekt säger vi och köper den el vi behöver från dem.

Elkraft Sverige arbetar dessutom med med projektet Restaurering av Harmångersån i Härjedalen, som är en del av Nordanstigs kommuns Fiskevårdsplan. Det långsiktiga målet är att återställa Harmångersåns historiskt fina vattenområden till vad de en gång varit.

Nyheter

El från sol och vatten

Varje dag gör du och jag val som påverkar vår miljö. På Runö arbetar vi ständigt med att göra så klimatsmarta val som möjligt. Så när vår el från solcellerna inte räcker till, då kommer elen från våra svenska vattendrag.

Mer om solcellerna